Keski-Savon Vesi2024-04-30T08:39:27+03:00

Keski-Savon Vesi Oy:n tehtävä

on laadukkaan talousveden hankinta ja sen jakelu kuluttajille sekä jäteveden puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti.

Ajankohtaista

facebook

Huomioitavaa

Ilmoitukset

Varkaudessa kuluu

4500 m³

vettä päivittäin

Vesi- ja viemärilaitos

Vesilaitos kuuluu Keski-Savon Vesi Oy:n palvelualueeseen ja sen tehtävänä on laadukkaan talousveden hankinta ja jakelu kuluttajille.

Viemärilaitoksen tehtävänä on jäteveden vastaanotto ja puhdistus lupaehtojen mukaisesti. Laitos hoitaa lisäksi puhdistamolietteen ja biojätteen kompostoinnin.

Talousvesi

Talousvesi hankitaan Pieksämäen alueella sijaitsevasta Syvänsin pohjavedenottamolta, josta vesi pumpataan alkalointilaitoksen kautta kaupungin vesijohtoverkostoon, Taulumäen sekä Könönpellon vesitorneihin. Vedenkulutus Varkaudessa on vuositasolla noin 1,6 miljoonaa m3 eli 4500 m3 vuorokaudessa. Vesijohtovesi jaetaan yhteispituudeltaan 286 kilometrin vesijohtoverkoston välityksellä kulutuskohteisiin.

Laadultaan talousvesi on erinomaista ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Talousvesi on laadultaan pehmeää, arvoltaan n. 0,65 mmol/l (3,7 dH). Veden happamuus pH on noin 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä.

Kangaslammin kaupunginosassa talousvesi hankitaan Itkonsaaren pohjavesialuuelta, josta se pumpataan alkaloinnin kautta taajaman vesijohtoverkostoon. Vedenkulutus kaupunginosassa on vuositasolla noin 18 100 m3 eli 50 m3 vuorokaudessa. Vesijohtovesi johdetaan yhteispituudeltaan 8 kilometrin vesijohtoverkoston välityksellä kulutuskohteisiin.

Laadultaan talousvesi on erinomaista ja täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset. Talousvesi on laadultaan erittäin pehmeää n. 0,30 mmol/l (2,0 dH). Veden happamuus pH on noin 8,0 eli vesi on lievästi emäksistä.

Jätevesi

Kulutuskohteissa syntynyt jätevesi johdetaan 245 kilometriä pitkän viemäriverkoston ja 61 jätevedenpumppaamon välityksellä Akonniemeen, jossa jätevesi käsitellään biologiskemiallisessa puhdistamossa. Käsiteltävän jäteveden määrä on vuositasolla noin 3,4 milj. m³. Määrä on huomattavasti suurempi kuin vedenkulutus, joka johtuu lähinnä vanhojen verkostojen vuotovesistä, kiinteistöjen piha- ja salaojavesistä, joita on joillakin alueilla jouduttu johtamaan jätevesiin.

Akonniemen puhdistamotulokset täyttävät lupaehtojen mukaiset vaatimukset. Puhdistusteho on vaihdellut 95- 99 %, vaatimustason ollessa 95 %.

Keski-Savon Vesi Oy:n kompostilaitoksella kompostoidaan puhdistamolietteen lisäksi talousalueen biojätteet. Tuloksena saadaan laadukasta maanparannusainetta sekä viherrakennusmultaa, jota käytetään mm. omien rakennuskohteiden viimeistelytöissä.

Kangaslammin kaupunginosan kulutuskohteissa syntyvät jätevedet johdetaan 7 kilometrin pitkän viemäriverkoston ja kahden jätevedenpumppaamon välityksellä jätevedenpuhdistamolle, jossa jätevesi käsitellään biologiskemiallisessa puhdistamossa. Käsiteltävän jäteveden määrä on vuositasolla 22 000 m³. Vuotovesien määrä Kangaslammin verkostossa on vähäinen.

Kangaslammin puhdistamoulokset täyttävät lupaehtojen mukaiset vaatimukset. Puhdistusteho on vaihdellut 95- 98 %, vaatimustason ollessa 90 %.

Varkauden talousvesi hankitaan

Syvänsin

pohjavedenottamolta

Hinnasto

Harjurannan vesiosuuskunta

Harjurannan vesiosuuskunta määrittää vesimaksun ja muut mahdolliset maksut itse.

Tietoja maksuista antaa vesiosuuskunnan puheenjohtaja.

Kangaslammilla kuluu

50 m³

vettä päivittäin

Laskutus

Vesilaskutus suoritetaan neljästi vuodessa, kolmen kuukauden välein. Laskutukset tapahtuvat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.

Mittarinlukukortit lähetetään kerran vuodessa

Laskutusasioissa voit ottaa yhteyttä vesihuollon asiakaspalveluun:
vesihuolto@varkaus.fi
tai
ma-ti klo 9:00 – 15:00
ke-pe klo 9:00 – 12:00
044 743 6300

Vesihuollon toiminta-alue

Vesihuoltolaissa on sanottu, että kunnan on määriteltävä alue, jolla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja/tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.

Toisaalta kiinteistöillä on toiminta-alueella velvollisuus liittyä vesihuoltoverkostoon, ellei siitä myönnetä vapautusta. Vapautuksen myöntää ympäristöpäällikkö.

Lain mukaan toiminta-alueesta päätettäessä on asetettava tavoitteellinen aikataulu eri osien saattamiseksi verkostojen piiriin. Taustalla on ajatus siitä, että verkostojen ulkopuolella olevien asukkaiden pitää tietää, missä aikataulussa toiminta-alue on ulottumassa koskettamaan heitä.

Toiminta-alue määritellään erikseen vesijohdoille, jätevesiviemäreille ja hulevesiviemäreille. Syynä on se, että kaikki verkostot ei ulotu yhtä laajalle alueelle. Toiminta- alueen laitamilla on myös sellaisia alueita, joille ei kannata jätevesiviemäriä rakentaa. Koska pohjavedestä on kuitenkin pulaa tai se on huonolaatuista, vesijohtoa tarvitaan.

Kangaslammin talousvesi hankitaan

Itkonsaaren

pohjavesialueelta

Yhteystiedot

Toimisto, varikko ja varasto

Borginkatu 9
78300 Varkaus

Päivystys & vikailmoitukset

 0400 337 052 (24 h)

Vesisopimuksiin liittyvät asiat

Omistajan tai haltijan vaihdos:

 • sähköposti: vesihuolto@varkaus.fi
 • käyntiosoite: 
  kaupungintalo
  Ahlströminkatu 6
  3. krs
  käynti A-oven kautta klo 9:00 – 15:00

Puhelinpalvelu: 044 743 6300

ma-ti klo 9:00 – 15:00
ke-pe klo 9:00 – 12:00

Uudet sopimukset

Pekka Makkonen
suunnitteluinsinööri
040 526 0462

Vesi- ja viemärilaitos

Laitosten käyttö ja hoito, sekä verkoston kunnossapito, asennukset, liittymiset

Janne Särkkä
vesihuoltoinsinööri
040 826 1077

Arto Koponen
vesihuoltoinsinööri
toimitusjohtajan sijainen 2.5.-11.8.2024

0400 611 067

Hallinto

Arto Lehtonen
toimitusjohtaja
040 512 8500

Laskutukseen liittyvät asiat

044 743 6300
ma-ti klo 9:00 – 15:00
ke-pe klo 9:00 – 12:00
tai
vesihuolto@varkaus.fi

Akonniemen jäteveden­puhdistamo

Öljytie 3
78710 Varkaus

Harjurannan vesiosuuskunta

Kaarlo Suomalainen
puheenjohtaja
040 1705 679
suomaka@hotmail.com

Yhteydenottolomake

  Kartta

  Laadultaan talousvesi on

  erinomaista

  Go to Top